Download

Báo giá:

          Camera & đầu ghi hình HIKVISION

          Camera & đầu ghi hình DAHUA

Công cụ hỗ trợ cài đặt từ xa:

          TeamViewer

          UltraViewer

Công cụ hỗ trợ window

          FixAttrb – Phục hồi file ẩn

          Adware Removal Tool – Làm sạch nội dung trình duyệt

          KMSPico

          Activate windows 7 7600

          Active Office 2010

          Office 2010 Toolkit

          Công cụ hỗ trợ Office

          Deep Freeze 6

          Defender Control

          HD Tune Pro

          IDM Silent

          Windows Loader 2.2

          Your Uninstaller Pro 7

          Tiện ích chữ Việt

          Uoffice

          Spy Hunter 4

ChewWGA

Phần mềm hỗ trợ xem camera:

          SpitCam – hỗ trợ chuyển camera ip thành webcam

          General CMS V3.1 – hỗ trợ đầu ghi Samtech

          Video Viewer – hỗ trợ đầu ghi AVTECH

          Monitor Client – hỗ trợ xem camera IP Wifi Siepem trên máy tính

          YS_CMS – hỗ trợ xem camera IP Wifi Yoosee trên máy tính

          IVMS 4200 – hỗ trợ đầu ghi HIKVISION

          SMART PSS – hỗ trợ đầu ghi DAHUA

          YI IOT – hỗ trợ xem camera IP Wifi Xiaomi

 

Hướng dẫn cài đặt, sử dụng:

          Hướng dẫn sử dụng bộ đàm cầm tay Micall, Hypersia…

          Hướng dẫn cài đặt và sử dụng kích sóng Xiaomi Wifi +

          Hướng dẫn cài đặt và sử dụng camera IP Wifi Siepem

          Hướng dẫn cài đặt và sử dụng camera IP Wifi Yoosee

          Hướng dẫn cài đặt và sử dụng đầu ghi Samtech

          Hướng dẫn cài đặt và sử dụng đầu ghi Avtech

          Hướng dẫn cài đặt và sử dụng camera IP Wifi Samtech

          Hướng dẫn sử dụng TV BOX Android